Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van ons moederbedrijf Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Afval Service Zeeland is zeer actief als het gaat om milieu, Social Return on Investment (SROI) en maatschappelijke betrokkenheid, oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Wij onderscheiden ons op het gebied van MVO op diverse vlakken.

Oog voor milieu en natuur staat centraal in de bedrijfsvoering van Afval Service Zeeland. Als toonaangevend milieubedrijf streven wij naar een zo hoog mogelijk recyclingspercentage en zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe duurzame verwerkingsmethodes voor wat nu als afvalstroom gezien wordt, maar wat de grondstofstromen van de toekomst zijn. Vanuit dit perspectief streven wij ernaar op steeds meer (andere) afvalstromen gescheiden in te zamelen voor verdere verwerking.

In onze bedrijfsvoering adviseren wij elke dag klanten om zo duurzaam mogelijk om te gaan met afval. Wij stimuleren ondernemend Schouwen-Duiveland om afval dan ook zoveel mogelijk te scheiden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van onze kunststof rolcontainers, welke weer deels geproduceerd zijn van het door ons ingezamelde plastic. Mooi stukje recycling. Daarnaast zijn we actief betrokken bij het schoon houden van de stranden in Schouwen-Duiveland. Mede door samenwerking met de gemeente Schouwen-Duiveland zijn wij continue bezig met optimalisatie van onze routes om CO2 uitstoot te minimaliseren. Daarnaast streven wij ernaar om onze facturatie/ correspondentie met klanten zoveel mogelijk te digitaliseren. We hebben zonnepanelen zodat we volledig selfsupporting zijn in onze energie behoefte.

Moderne apparatuur, betrouwbare installaties, een degelijk wagenpark. Ook dat zijn wij. Maar het zijn onze betrokken medewerkers die ons bedrijf echt onderscheiden in de markt. Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring. Zij zijn thuis in hun vakgebied en de regio waarin zij werken. Onze medewerkers blijven daarnaast gekwalificeerd en deskundig, omdat wij structureel aandacht besteden aan opleiding en ontwikkeling. Zo volgen onze chauffeurs bijvoorbeeld trainingen in het kader van het nieuwe, milieubewuste rijden en klantveilig werken. Scholing is immers ontwikkeling. Afval Service Zeeland heeft een platte bedrijfsstructuur met een hoge betrokkenheid. Ook worden er met regelmaat werknemers tevredenheidsonderzoeken gedaan en wordt er gekeken waar we dit verder kunnen verbeteren.

Daarnaast heeft veiligheid voor onze medewerkers, maar ook voor de omgeving, de hoogste prioriteit. Elke medewerker beschikt vanzelfsprekend over de juiste veiligheidsmiddelen, zoals kleding, schoenen en helm. Verder organiseren wij jaarlijks een veiligheidsevent, dit jaar in de vorm van een Veiligheidsweek. Hierin staat veiligheid de gehele week voor zowel medewerkers als externen centraal. Zo is er een speciaal voor deze week gemaakte film getoond, is er een open dialoog gevoerd, zijn er veiligheidsrondes gelopen en ga nog maar even door. Ook voor klanten die komen aanleveren stellen wij veiligheidshesjes beschikbaar en bij onze balie liggen er terreinregels om uit te reiken. Wij streven ernaar om tijdens aanvang en einde schooltijden geen afval in zamelen tijdens onze route inzameling.

Ook verzorgd Afval Service Zeeland geregeld informatiebijeenkomsten op Schouwen-Duiveland waarbij voorlichting over afval, recycling en duurzaamheid centraal staat. Verder sponsoren we diverse initiatieven op maatschappelijk vlak en nemen actief deel aan de Energie Coöperatie ‘Energie Werkt’ op Schouwen Duiveland alsmede OSD (beide zowel als lid en als bestuurslid). ASZ is ook betrokken bij de oprichting van jong OSD en is koploper bij de “band met Schouwen Duiveland”. Verder zijn wij actief sociaal betrokken bij vele lokale activiteiten en sportverenigingen.

Daarnaast heeft Afval Service Zeeland een samenwerkingsverband met de sociale werkvoorziening van de Zuidhoek. Zo wordt de papierroute in de binnenstad van Zierikzee door de Zuidhoek opgehaald en heeft Afval Service Zeeland een "bijrijder" gedetacheerd via de Zuidhoek. Afval Service Zeeland is een erkend leerwerkbedrijf en begeleidt momenteel twee leerlingen.